Przeglądając podręczniki do szkoły średniej, np. te opracowane przez Wydawnictwo Nowa Matura (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-matura), można dojść do wniosku, że ilość materiału, którą trzeba opanować jest zdecydowanie zbyt duża jak na posiadaną przez maturzystów ilość czasu. Pamiętaj jednak, że co roku tysiące osób zdają maturę i dostają się na studia. Postaraj się nie panikować. Zacznij się uczyć odpowiednio wcześnie, a na pewno uda ci się opanować cały wymagany na maturze materiał. Częstym błędem uczniów szkół średnich jest to, że nie uczą się na bieżąco i nagle w ostatniej klasie okazuje się, że tak naprawdę w ciągu roku powinni przyswoić materiał z trzech lub czterech lat. Aby uniknąć takiej sytuacji, postaraj się wyrobić sobie nawyk regularnego uczenia się. Dobrym pomysłem jest kupienie sobie repetytoriów maturalnych, z przedmiotów, które będziesz chciał zdawać na maturze. Dzięki temu, od początku szkoły średniej będziesz mógł utrwalać zdobytą wiedzę pod kątem egzaminów naturalnych.

Podejdź do nauki kompleksowo

Pamiętaj, że aby twój mózg mógł poprawnie i efektywnie pracować, musisz:

  • dobrze się odżywiać,
  • ruszać się, najlepszy będzie regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny,
  • wysypiać się,
  • dbać o higienę psychiczną,
  • zapewnić mu odpowiednią stymulację.

Prowadzenie zdrowego trybu życia, zapewni ci nie tylko lepszą kondycję psychofizyczną, ale również również bardziej efektywną naukę. Ucząc się do matury i korzystając z podręczników opracowanych przez Wydawnictwo Nowa Matura (lub jakichkolwiek innych), nie zapominaj, że posiadana przez ciebie wiedza powinna być operatywna. Oznacza to, że musisz rozumieć poszczególne zagadnienia. Aby sprawdzić, czy zrozumiałeś dany temat, rozwiąż kilka zadań, które go dotyczą. Dzięki temu będziesz mógł się zorientować, czy faktycznie udało ci się przyswoić daną partię materiału i zrozumieć znajdujące się w niej informacje.

Staraj się również uczyć kreatywnie. Rób kolorowe notatki, mapy myśli, kolaże. Czytaj na głos i rozmawiaj o tym, czego się uczysz. Możesz również chodzić po pokoju kiedy się uczysz. Dobrym sposobem jest również nagranie swojego głosu, czytającego lub opowiadającego o danym zagadnieniu, a następnie słuchanie go, np. podczas jechania do szkoły. Dzięki temu wykorzystasz czas na naukę, poprzez dodatkowe powtarzanie materiału. Pamiętaj o przerwach podczas uczenia się. Bez nich nie będziesz w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu skupienia, a twoja nauka stanie się mniej efektywna, co będzie powodowało frustrację.

Muzyka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com